W trosce o zapewnienie naszym Gościom spokojnego i bezpiecznego pobytu w Dworze Udrycze uprzejmie prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Dworu Udrycze i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Dworu Udrycze.
 3. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 4. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7.00 do 22.00.
 5. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa
  po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki.
 6. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby hotelowe.
 7. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
 8. W hotelu obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do 6:00 dnia następnego.
 9. Przez cały czas pobytu dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 10. Dla najmłodszych, na życzenie, za dodatkową opłatą, oferujemy łóżeczka dziecięce wraz z pościelą dziecięcą. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja.
 11. W niektórych pokojach, po wcześniejszym uzgodnieniu i za dodatkową opłatą jest możliwość wstawienia dostawki hotelowej.
 12. W budynku oficyny mogą przebywać Goście wraz ze swoimi czworonogami. Pobyt
  z pupilem wiąże się z dodatkową opłatą.
 13. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie, co umożliwi poprawę standardu świadczonych usług.
 14. Dwór Udrycze zapewnia Gościom:
  1. warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych,
  4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 15. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Dworu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 16. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, możemy odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Dworu.
 17. Gość opuszczający pokój, każdorazowo, ze względów bezpieczeństwa, powinien zamknąć okno, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 18. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 19. Dwór Udrycze nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt.
 20. W pomieszczeniach Dworu obowiązuje całkowity zakaz spożywania wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.
 21. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 zł.
 22. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.
 23. Nieskorzystanie z usługi zamówionej przez Gościa, nadal zobowiązuje go do uiszczenia opłaty.